REJESTRACJA: 17 307 02 07
GODZINY PRACY:
PN - PT. 8.00-18.00
35-077 Rzeszów, ul. Dominikańska 1A

Polityka prywatności

1. Administrator danych

Operatorem Serwisu www.oko-res.pl jest podmiot: Okulistyczna Spółka Partnerska Lekarzy Klaudiusz Gerke, Anna Popik-Szybist i stworzony przez nią Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OKO - RES. Siedziba administratora mieści się przy ulicy Dominikańskiej 1A, 35-077 w Rzeszowie.

Inspektorem Ochrony Danych jest Beata Loegler, z którą można kontaktować się telefonicznie: 17 307 02 07 lub przez e-mail: iod@oko-res.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

2. Cel zbierania danych

NZOZ OKO-RES przetwarza dane osobowe pacjentów w celu:

● Ochrony stanu zdrowia;

● Świadczenie usług medycznych;

● Leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych;

● Prawnie uzasadnionego monitoringu świadczeń oraz do przechowywania dokumentacji medycznej;

● Zarządzania usługami opieki zdrowotnej;

● Ustalenia tożsamości pacjenta podczas kontaktu telefonicznego jak i osobistego w poradni.

3. Zakres zbierania danych

Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

● nazwisko i imię (imiona),

● datę urodzenia,

● oznaczenie płci,

● adres miejsca zamieszkania,

● numer PESEL (lub inny rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość),

● nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego (w przypadku osób małoletnich lub całkowicie ubezwłasnowolnionych).

Ponadto zawiera oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych wraz z opisem stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń (wraz z datą sporządzenia).

4. Okres przetwarzania danych

W celu realizacji prawa, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636, z późn. zm.). Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, z wyjątkiem:

● dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia oraz dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat,

● zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat,

● skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, lub przez okres 2 lat w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu nie zgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie,

● dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

5. Odbiorcy danych osobowych

Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej są uprawnione:

● osoby wykonujące zawód medyczny lub inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

● inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

● organy władzy publicznej (w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia),

● uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,

● komisjom lekarskim, organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności,

● podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych,

● zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,

● osobom upoważnionym przez pacjenta.

6. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane podczas odwiedzania Serwisu. I nformacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Ciasteczka przechowywane są w urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies (może to wpłynąć negatywnie na działanie strony internetowej). W ramach Serwisu zapisywane są również dane sesyjne (Session Storage). Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Dane pobierane przez Serwis mogą być wykorzystywane są w następujących celach:

● pomagają z optymalizować stronę internetową pod kątem urządzeń mobilnych oraz przeglądarek,

● utrzymują sesję Użytkownika Serwisu po zalogowaniu,

● zapamiętać zgody na wyświetlanie wybranych treści na stronie internetowej,

● zapewniają poprawną obsługę programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu

● pomagają wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.

7. Informacje w formularzach

Serwis oko-res.pl prowadzi rejestrację on-line dla pacjentów. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Należy pamiętać że niektóre dane mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych. Pacjenci przez stronę internetową mają możliwość zapisania się na wizytę online. Umożliwia to aplikacja Mediqus.

Wystarczy w formularzu dostępnym na stronie internetowej podać dane osobowe oraz wybrać jeden z dostępnych terminów. Dostawcą aplikacji Mediqus, która służy do przetwarzania danych pacjentów, jest wyspecjalizowana firma informatyczna Gabos Software. Firma ta przetwarza dane w zakresie i w celu przewidzianym w umowie, jest również zobowiązana do podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz utratą lub zniszczeniem.

Drogi Kliencie!

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie ze stron serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.